GIRLS VARSITY BASKETBALL PLAYOFFS KELLENBERG @ HOLY TRINITY 6PM